storm

A short poetic film created using 13.000 year old organic material

An ancient forest was found below the landscape of den treek (province of Utrecht, Netherlands). Pine trees from an era at the end of the last ice age, leafs and branches form dwarf birch were kept well after they were blown over and embedded in a layer of peat. Dune sands from the period just after covered it up and recently this area was discovered by a team of researchers. The climate in this period changed very abruptly, which is accounted for by melting water from the North-American arctic flowing into the atlantic ocean. The warm gulf stream came to a sudden hold and caused the Netherlands to fall back into a new ice age. This happening is one of few that scientist opt as a possible future scenario.

Storm was inspired by archeology, dendrochronology, geology and climate research concerning this find.

dutch text 

Een korte poëtische film gemaakt met 13.000 jaar oud organisch materiaal.

Bosresten uit een relatief warme periode tegen het einde van de laatste ijstijd zijn gevonden in het landschap van den Treek. Boomstammen van dennen, resten en bladeren van de dwergberk zijn goed bewaard gebleven doordat ze tijdens één of meerdere stormen zijn omgewaaid, in een veenlaag ingebed zijn geraakt en in korte tijd door verstuivend zand zijn afgedekt. Het klimaat in deze periode was aan een plotselinge verandering onderhevig, die wordt toegeschreven aan de abrupte toevloed van smeltwater van de Noord-Amerikaanse ijskap naar de Atlantische Oceaan. Hierdoor viel de warme golfstroom plotseling stil en keerde Nederland terug in de greep van de ijstijd. Het is één van de scenario’s waarvan klimaatonderzoekers denken dat die zich in de toekomst als gevolg van klimaatverandering kan herhalen.

 Storm is geïnspireerd op archeologisch, dendrochronologisch, geologisch en klimaatonderzoek naar aanleiding van deze vondst.

– – – credits – – –

Director : Udo Prinsen
Sound design: Temo Gonzalez Moreno
technical support: Calé Mazza.

Thanks to
Jos Bazelmans
Esther Jansma
Petra Doeve
Wim Hoek
Rob Looff
Johanna Kehmeier
Jurjen Bosklopper
Calé Mazza
Stichting RING
Universiteitsmuseum Utrecht
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Robin Wood muziekdoosjes

Links
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/13000-jaar-oud-dennenbos-ontdekt
www.udoprinsen.com
www.temogonzalez.nl


www.stichtingring.nl
www.universiteitsmuseum.nl
www.robinwoodmusicbox.com

HOME